" /> P.E.T. Boce | Vrste proizvoda | RAPID

OMORIKA P.E.T. - info@rapideu.com
RAPID P.E.T. - rapid@rapideu.com

Prizvodnja boca organizovana na duvaljkama italijanskog proizvodjača SIPA, tipa:SF8/4; SF2/2; SF2/1 i SF750B/2.
Odgovaramo na zahtjeve tržišta kod oblika, dinemzija, boja i zapremine boca sa različitim aplikacijama.
Proizvodni asortiman čine boce zapremine od 0,33 do 5 litara.